Marketing

Projekti promotivnih kampanja:

– SWOT analiza
– Izrada strategije kampanje
– Analiza ciljnih grupa
– Medija plan
– Finansijski plan
– Koncepti i tekstovi promotivnih materijala

Brendiranje:

– Izrada projekta korporativnog identiteta
– Dizajn logotipa
– Dizajn promotivnog materijala